Partners

Het project Reuzenarbeid wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen zeer uiteenlopende partijen, zoals Stichting TOEN, uitgever en ontwerpers, musea, bezoekerscentra, universiteiten en rijksoverheden. 

Het project wordt inhoudelijk en financieel gesteund door bedrijven die nauw betrokken zijn en waren bij de bouw van spoorwegen, bruggen, sluizen, kanalen, dijken, nieuwe rivieren en havens. 

Sponsors & donateurs

Wie maken REUZENARBEID mogelijk?

 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, DG Mobiliteit 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat 
Zabawas 
Prins Bernard Cultuurfonds, Noord-Brabant 
Prins Bernard Cultuurfonds, Zuid-Holland 
Nationale Nederlanden 
Pro Rail 
NS 
Gemeente Rotterdam 
Gemeente Sliedrecht 
Gemeente Moerdijk 
Gemeente Almen 
Gemeente Heusden 
Gemeente Dordrecht 
Gemeente Geertruidenberg 
Gravin van Bylantfonds 
Pruikenfonds 
TU Delft 
Royal HaskoningDHV 
Den Haag Centraal 
Hoogheemraadschap van Delfland 
Frans Mortelmans stichting 
J.E. Jurriaanse stichting 
De Gijselaar-Hintzen fonds 
NWB Bank 


Wij vragen het bedrijfsleven dat nauw betrokken is en was bij de bouw van spoorwegen, bruggen, sluizen, kanalen, dijken, nieuwe rivieren en havens om het zichtbaar maken van de historische foto’s te ondersteunen als sponsor of donateur. Hun steun is onmisbaar.

Een bedrijf kan op verschillende manieren aan Reuzenarbeid bijdragen. We hebben hiervoor een uitgebreid assortiment aan sponsorpakketten samengesteld. Ook een gift is uiteraard meer dan welkom. 

Wist u dat Stichting Toeristische Ontsluiting Erfgoed Nederland een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is? Giften aan een ANBI die bekend is als een culturele instelling mogen in de aangifte met 50% worden verhoogd. 

Musea & bezoekerscentra

 • Nationaal Baggermuseum te Sliedrecht
 • Keringhuis in Hoek van Holland 
 • Museumgemaal Beijerinck, Capelle aan den IJssel
 • Nationaal Onderwijsmuseum
 • Biesboschmuseumeiland te Werkendam,
 • Gouverneurs Huis/streekarchief Streekarchief Langstraat Heusden Altena 
 • Hannemahuis Harlingen
 • Gevangenismuseum Veenhuizen
 • Watersnoodmuseum Ouwerkerk
 • Industrieel museum Zeeland Sas van Gent
 • Scheepvaartmuseum Amsterdam
 • Erfgoed Zutphen, Stadsmusea Zutphen, Walburgis kerk Zutphen
 • MuZEEum Vlissingen 


Onderzoekspartners

 • Rijkswaterstaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • TU Delft
 • Koninklijk Instituut van Ingenieurs
 • Rijksmuseum Amsterdam
 • Spoorwegmuseum
 • Nationaal Archief
 • Koninklijke Verzamelingen
 • Stadsarchief Amsterdam
 • Zeeuws Archief
 • Hoogheemraadschap Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
 • Streekarchief Langstraat Heusden Altena
 • Universiteit Leiden, bijzondere collecties
 • Bureau Rijksadviseurs
 • Bureau Spoorbouwmeester 
 • Stadsarchief Rotterdam
 • Wageningen University and Research, library 

Projectteam

Reuzenarbeid is een complex en omvangrijk project. Daarom is een kernteam gevormd waarin de benodigde deskundigheden bijeen zijn gebracht:


 • Inhoudelijk projectleider: Willem van der Ham, historicus
 • Zakelijk projectleider: Marjolein Beumer, erfgoedspecialist
 • Voorzitter Stichting TOEN: Peter Smit
 • Secretaris Stichting TOEN: Sjak Rutten
 • Communicatie en publicatie: NAI010 uitgevers

Comité van Aanbeveling

Reuzenarbeid geniet de steun van autoriteiten op cultureel, technisch en bestuurlijk gebied:

 • Hans Renes, emeritus-hoogleraar Erfgoed en Historische Geografie 
 • Berno Strootman, Oud-Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving 
 • Patrick Poelman, Oud-dijkgraaf Stichtse Rijnlanden, oud-voorzitter Schildhuisfonds, Oud-gedeputeerde Water van de Provincie Noord-Holland 
 • Bas Jonkman, Hoogleraar waterbouw TU Delft, KIVI 
 • Mattie Boom, Conservator fotografie Rijksmuseum 
 • Claire Lyons, Conservator Getty Centre Los Angeles 
 • Petra van Dam, Hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis VU Amsterdam 
 • Harry Lintsen, Emeritus-hoogleraar Techniek Geschiedenis TU Eindhoven 
 • Maarten Hajer, Faculteitshoogleraar Urban Futures aan de Universiteit van Utrecht, oud-directeur Planbureau voor de leefomgeving 
 • Han Meyer, emeritus-hoogleraar Urban Design TU Delft/Deltastad
 • Eric Luiten, Stationsbouwmeester, hoogleraar Landschapsarchitectuur TU Delft
Willem van der Ham

Willem van der Ham

Stichting Toen

 • NAI 010 uitgevers

Bureau Koehorst In 't Veld

Jan Gitsels, Walk in the park

Hans Goedkoop

Jules Schoonman

Jules Schoonman

Marjolein Beumer

Bert Spaan

Stichting TOEN 

Created with Sketch.

Stichting Toeristische Ontsluiting Erfgoed Nederland (TOEN)
Voorzitter: Peter Smit
Secretaris: Sjak Rutten
De stichting stelt zich ten doel het cultuurhistorisch erfgoed van Nederland met moderne middelen te ontsluiten en toegankelijk te maken, waardoor toeristen, recreanten en andere doelgroepen als kinderen en inwoners/bewoners van een stad of streek met de geschiedenis van Nederland in aanraking komen en worden gestimuleerd het verleden en het landschap nader te ontdekken.
www.naartoen.nl
[email protected]

nai010 uitgevers

Created with Sketch.

nai010 uitgevers is een toonaangevende uitgeverij op het gebied van kunst, architectuur en design. Sinds 2012 is nai010 uitgevers tevens de grootste internationaal opererende uitgever in haar vakgebied.

nai010 ontwikkelt boeken op eigen initiatief of in samenwerking met vooraanstaande architecten, kunstenaars en culturele instellingen. De uitgeverij werkt onder meer samen met het Rijksmuseum Amsterdam, het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, het Kröller-Müller Museum, het Nederlands Fotomuseum, de TU Delft, het Mondriaan Fonds, de ETH Zürich, verschillende architectenbureaus, overheden en culturele instellingen in binnen- en buitenland. Hun boeken worden wereldwijd gedistribueerd en verkocht in meer dan 1500 boekhandels over de hele wereld.
www.nai010.com
[email protected]

 Willem van der Ham 

Created with Sketch.

 

Inhoudelijk projectleider Reuzenarbeid. 


Willem van der Ham is als adviseur verbonden aan de stichting Naar Toen. Hij is gepromoveerd aan de TU Delft op de dissertatie Heersen en beheersen, Rijkswaterstaat in de twintigste eeuw. Na zijn studie was hij geruime tijd freelancejournalist en publiceerde o.a. in NRC Handelsblad, en Intermediair. Hij schreef tal van publicaties op het gebied van onderwijs, waterstaat en landschapsgeschiedenis, waaronder Twee Eeuwen Rijkswaterstaat (1993) en de biografieën van de grondleggers van de Zuiderzeewerken en de Deltawerken, Cornelis Lely en Johan van Veen. Verder maakte hij onder meer tentoonstellingen en is hij initiatiefnemer van de app ‘Naar Toen’. 

www.willemvanderham.nl

[email protected] 


 

 Marjolein Beumer 

Created with Sketch.

Zakelijk projectleider Reuzenarbeid.

Marjolein Beumer is sinds 2014 eigenaar van PalitKerei Erfgoedprojecten. Marjolein werkt al bijna 25 jaar in de erfgoed- en museumwereld. Haar werk in de erfgoedsector heeft altijd het raakvlak tussen cultuur en innovatie als rode draad gehad: van trainingen in ICT en collectieregistratie tot het managen van digitaliseringsprojecten en van het ontwikkelen van collectiewebsites tot het aanjagen van innovatie in erfgoed. Tijdens haar studie Culturele Antropologie specialiseerde ze zich in Museologie. Sindsdien heeft zij gewerkt voor verschillende instellingen, zoals Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum, Erfgoed Delft, Museum Prinsenhof Delft, TU Delft en Nationaal Jenevermuseum Schiedam.
Bovendien heeft zij veel ervaring met projectorganisatie (zowel kleine als grote projecten) zoals het organiseren van activiteiten en evenementen, tentoonstellingen, fondsenwerving en het managen van herinrichtingen van musea.
www.palitkerei.nl
www.linkedin.com/in/marjoleinbeumer/
 

Bureau Koehorst in ‘t Veld

Created with Sketch.

Bureau Koehorst in ‘t Veld verzorgt de vormgeving van boek en de presentaties. De naamgevers van het bureau hebben een goed gevoel voor het presenteren van historische onderwerpen in een eigentijds jasje en hun werk kenmerkt zich door een goede balans tussen woord en beeld. Het bureau heeft ruime ervaring met het ontwerpen van applicaties, boeken en tentoonstellingen, onder meer voor het Zeeuws Museum, het Mauritshuis, het Twents museum en het Nieuwe Instituut (tentoonstellingen), nai010, Museum Boijmans van Beuningen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
http://koehorstintveld.nl
[email protected]

 Anneke van Veen 

Created with Sketch.

Anneke is conservator fotografie bij het stadsarchief van Amsterdam. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan: Pieter Oosterhuis (1814-1885), Amsterdam (Fragment Publishers) 1993; Jacob Olie Jbz (1834-1905), Amsterdam (Focus Publishing) 2000; Bernard F. Eilers (1878-1951), Haarlem (Focus Publishing) 2003. Ook maakte zij deel uit van de redactieraad van Dutch Eyes. A Critical History of Photography in the Netherlands, Hatje Cantz 2007.
www.linkedin.com/in/anneke-van-veen/

 Jules Schoonman

Created with Sketch.

Jules Schoonman is beleidsmedewerker voor de presentatie van het academische erfgoed, TU Delft Library. Jules is architect en tentoonstellingsmaker en poogt in zijn projecten een koppeling te maken tussen digitale en fysieke presentaties. In de tentoonstelling Vanaf het Hoogste Punt: Landmeten in Mesdags Tijd (2019) werden 19e-eeuwse veranderingen aan het Nederlandse landschap zichtbaar gemaakt aan de hand van de thema’s landmeten en cartografie. 

www.linkedin.com/in/jules-schoonman

 Bert Spaan 

Created with Sketch.

Bert Spaan, zelfstandig ontwikkelaar, is gespecialiseerd in onder meer (historische) digitale cartografie, linked data en crowdsourcing. Voormalig medewerker van o.a. de New York Public Library en Waag Society. Bert is actief binnen de IIIF Maps Community Group (van het consortium van het International Image Interoperability Framework). 

www.linkedin.com/in/bertspaan